Spring naar inhoud
 • De kop van Assendorp

  Map van de kop van Assendorp

De kop van Assendorp

Een stukje veiliger, groener en aantrekkelijker

Gemeente Zwolle wil een gedeelte van de Assendorperstraat en Groot Weezenland opnieuw inrichten. Tussen de Van Karnebeekstraat en de Luttenbergstraat worden buslijnen verplaatst en er komen nieuwe bushaltes.  Dit biedt tegelijkertijd een mooie kans om de kruisingen veiliger en het gebied aantrekkelijker en groener te maken.

In uitvoering

Start werkzaamheden

Dit project bestaat uit de vernieuwing van een deel van Assendorperstraat, Groot Wezenland en Burgemeester van Roijensingel. De werkzaamheden starten in januari en worden uitgevoerd door aannemer Klink Nijland. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind oktober 2024 afgerond.

Om de buurt bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd. Voor de veiligheid zijn er omleidingen voor auto's, fietsers en bussen. Deze omleidingen worden op locatie en via deze projectwebsite aangegeven.

Definitief Ontwerp

Het ontwerp voor de herinrichting van de Kop van Assendorp is klaar. Deze herinrichting heeft een aantal belangrijke doelen. Zo verbetert de looproute vanuit de binnenstad naar de Assendorperstraat. Ook wordt de kruising met de Luttenbergstraat veiliger. De nieuwe busroute en bushaltes zorgen voor een kortere en logischer route. Er komt veel extra groen. Daardoor wordt het gebied beter bestand tegen extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverandering. Verder komt er meer ruimte voor terrassen en het stallen van fietsen. De hoeveelheid parkeerplaatsen blijft gelijk.

De herinrichting is mede mogelijk dankzij subsidies van Provincie Overijssel en het Rijk.

definitief ontwerp kop van assendorp

Het ontwerp is gemaakt met input van bewoners en ondernemers uit de buurt, die deel uitmaken van de meedenkgroep. Deze groep en heeft zich o.a. gebogen over de breedte van de trottoirs, de rijbaan en het fietsgedeelte, locatie bushalte, het groen en de (fiets)parkeerplekken. Ook heeft de meedenkgroep geadviseerd de Luttenbergstraat in het ontwerp mee te nemen. 

Deze herinrichting is het eerste stuk in de aanpak van de Singel van Zwolle langs de stadsgracht, waarbij de binnenring (de Singel) wordt verbeterd voor fietsers en voetgangers, terwijl de auto zoveel mogelijk via de buitenring (IJsselallee, Ceintuurbaan, Zwartewaterallee) rijdt. Een noodzakelijke verandering, want door de groei van de stad neemt ook de verkeersdrukte rondom de grachten toe. De Singel is ook met de auto nog bereikbaar, maar vooral gericht op bestemmingsverkeer. 

De volgende fase van dit project bestaat uit de herinrichting van de Luttenbergstraat, dat op een later moment wordt uitgevoerd.  Lees hier meer over de herontwikkeling van de Luttenbergstraat.

Planning per fase

definitief ontwerp kop van assendorp

Vanwege de weersvoorspellingen, starten de werkzaamheden in week 3 in plaats van week 2.

Fase 1

week 3 t/m 11

Fase 2a

week 11 t/m 12

Fase 2b

week 18

Fase 3

week 12 t/m 20

Fase 4

week 14 t/m 17

Fase 5

week 19 t/m 24

Fase 6

week 24 t/m 27

Fase 7

week 27 t/m 31

Fase 8, 9, 10

week 32 t/m 42

Omleidingen

Voor de veiligheid van de verkeersdeelnemers en de mensen die aan de weg werken, wordt het verkeer tijdens de werkzaamheden, waar nodig, omgeleid. Woningen en winkels blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Rond het gebied geven borden en verkeersregelaars de omleidingen aan. De Assendorperstraat blijft zo lang mogelijk open en zal hooguit een paar dagen gesloten zijn voor auto's en vrachtwagens. Bewoners en ondernemers ontvangen op een later moment een brief met de specifieke data en tijden van de afsluiting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Stadshart? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief


Op 13 december vond er een inloopavond plaats, waarbij ook de werkzaamheden en de planning zijn toegelicht. Wil je de presentatie van die avond ontvangen? mail dan naar: stadshartcommunicatie@zwolle.nl 

Hoofdlijnen ontwerp

De hoofdlijnen van het ontwerp staan op bijgevoegde tekening en benoemen we hier:

 • Een aantrekkelijke groene ruimte, ingericht voor voetganger/fiets. 
 • Mogelijkheid voor geveltuintjes/bankjes.
 • Bredere stoepen(3 meter breed).
 • Meer ruimte voor: groen/fietsenstalling/terras/autoparkeren/bushalte (2,5 meter breed).
 • Autoweg van 6 meter breed
 • Stoep met groenstrook aan de noordkant.
 • Bij elke bushalte wordt de rijbaan breder.
 • Bredere weg bij de kruisingen met Van Karnebeekstraat en Sassenpoortenbrug wordt om ruimte voor de fiets te maken.
 • Gelijkwaardige kruisingen en soms inritconstructies; verkeerslichten en voorrangskruisingen verdwijnen.
 • Maximumsnelheid gaat naar 30 km per uur.
 • Alleen bestemmingsverkeer.
 • Groen langs singel en op Assendorperstraat en Luttenbergstraat.
 • Beter bestand tegen hitte door het toevoegen van groen
 • Regenwater dat op de bestrating valt vasthouden in de ondergrond en opslaan in groenstroken.
 • Naar verwachting is in de toekomst dijkverhoging noodzakelijk. Daarvoor is ruimte gereserveerd in het ontwerp.
 • Er komt een zebrapad over de Van Roijensingel bij de Sassenpoortenbrug.
 • In overleg met Toegankelijk Zwolle komt er een extra oversteek voor blinden en slechtzienden op de Luttenbergstraat.

  Klik op de onderstaande afbeelding om het ontwerp te bekijken. 

.

Contactgegevens tijdens de uitvoering

Aannemer Klink Nijland blijft gedurende de werkzaamheden het aanspreekpunt en informeert bewoners en ondernemers in de buurt zodra de werkzaamheden beginnen.

Voor vragen tijdens de uitvoering kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving op verschillende manieren contact opnemen:

 • Vanaf de derde week van januari is bouwkeet van Klink Nijland iedere woensdagmiddag tussen 15:00- 16:00 uur geopend voor vragen. De bouwkeet staat achter het Dominicanenklooster. 
 • Omgevingsmanager Roland Koerhuis is het contactpersoon tijdens de uitvoering en te bereiken via: roland@klink-nijland.nl
 • Via het contactformulier op de website van Klink Nijland: www.klink-nijland.nl/contact

 

Bussen 
Vanaf april 2024 tot en met oktober 2024 moeten ook bussen omrijden. Deze omleidingsroute loopt via Deventerstraatweg, Hortensiastraat, Wethouder Alferinkweg, Luttenbergstraat, Hanekamp en Wipstrikkerallee (zie afbeelding).  

Klik op de afbeelding voor een volledige weergave.

 

 

Autoverkeer  
Autoverkeer dat van de A28/Emmawijk naar Assendorp of de Wipstrik (en omgekeerd) wil reizen, wordt omgeleid via de Karnebeektunnel en Leo Majorlaan. Deze omleiding geldt vanaf januari 2024 tot en met oktober 2024.  

Klik op de afbeelding voor een volledige weergave.

 

 

Fietsers en voetgangers  
Voor de periode van 1 januari t/m maart 2024 geldt voor fietsers en voetgangers onderstaande omleiding. De omleiding voor fietsers leidt van en naar de Luttenbergstraat via Groot Wezenland en Thoden van Velzenstraat, en richting de Burgermeester van Roijensingel via de Van Karnebeekstraat. Omleidingen voor fietsers blijven tijdens de uitvoering zo lang mogelijk hetzelfde. Woningen en winkels blijven tijdens de uitvoering bereikbaar.

Klik op de afbeelding voor een volledige weergave.

Veelgestelde vragen

Planning en uitvoering

Wanneer zijn de werkzaamheden klaar?

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind oktober 2024 afgerond.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over de werkzaamheden?

Voor vragen kun je contact opnemen met de omgevingsmanager van Klink Nijland via:roland@klink-nijland.nl of via het contactformulier op de website van Klink Nijland: www.klink-nijland.nl/contact

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?

Op deze projectpagina vind je alle informatie over het project. Aannemer Klink Nijland houdt de buurtbewoners en ondernemers op de hoogte met brieven en bezoekjes aan bedrijven. De bouwkeet van Klink Nijland staat elke woensdagmiddag van 15:00 uur tot 16:00 uur open voor vragen. Je kunt hen ook bereiken via de contactgegevens op deze pagina. Als je op de hoogte wilt blijven van algemene informatie, kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van het Stadshart via de homepagina van deze website.

Hoe weet ik welke omrijdroutes er gelden tijdens de uitvoering?

De omrijdroutes staan op deze projectpagina. Ook in het gebied zelf staan borden die je de juiste weg wijzen, en soms zijn er verkeersregelaars om te helpen.

Hoeveel overlast kan ik verwachten?

We doen ons best om overlast zo min mogelijk te maken. Als je toch veel last hebt, kun je contact opnemen met Klink Nijland, de aannemer, of met de gemeente Zwolle.

Parkeren, verkeer & bereikbaarheid

Is er in het toekomstige ontwerp helemaal geen ruimte meer voor de auto?

Jawel, de auto mag gewoon door de straat rijden. De fietsers en voetgangers krijgen wel meer ruimte, in plaats van de auto.

Wat wordt er bedoeld met: ‘Alleen bestemmingsverkeer’ in het ontwerp?

Dit is het verkeer van mensen die in de buurt wonen, werken of op bezoek zijn bij bedrijven in die buurt en de straat gebruiken om thuis, op het werk of bij hun bestemming te komen.

Hoe gaat het verkeer rijden na deze vernieuwing?

Na de vernieuwing worden andere routes om bij de A28 te komen beter en sneller, waardoor de verkeersdruk in dit gebied juist afneemt.

Hoe wordt sluipverkeer voorkomen?

Autoverkeer wordt met omleidingsborden buitenom gestuurd. Bij te veel sluipverkeer worden maatregelen genomen. Denk aan de inzet van verkeersregelaars of plaatsen van tijdelijke obstakels om de sluiproutes minder aantrekkelijk te maken.

Worden er nieuwe zebrapaden aangelegd?

In principe niet in 30 km/u-gebieden. Een zebrapad kan voor verwarring zorgen in straten waar voetgangers overal al mogen oversteken.

Blijven er genoeg parkeerplaatsen voor bewoners in Assendorp?

Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde, maar de plaats ervan verandert.

Hoe wordt met deze vernieuwing het fietsparkeerprobleem opgelost?

Er komt extra fietsparkeerruimte in de zogenoemde flexibele strook.

Hoe houden jullie de omgeving bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

Woningen en winkels zijn altijd te voet bereikbaar. Fietsers en automobilisten worden omgeleid.

Blijft mijn bedrijf na de vernieuwing nog bereikbaar voor mijn klanten/bezoekers, ook als zij met de auto komen?

Ja, jouw bedrijf blijft gewoon bereikbaar. In de nieuwe situatie zijn er ook parkeerplaatsen opgenomen op straat, op basis van beschikbaarheid bereikbaarheid.

Hoeveel bussen rijden er tijdens de uitvoering door de Hortensiastraat?

Buslijn 3: 4 per uur
Buslijn 10: 4 per uur
Buslijn 301: 8 per uur.
In totaal 16 bussen, tijdens de spits

Hoe wordt de toegankelijkheid geregeld voor minder valide bewoners / mensen?

Daarover is goed contact met de belangenorganisatie uit de stad voor mensen met een visuele of lichamelijke beperking.

Groen, natuur en klimaat

Hoe wordt omgegaan met bestaande bomen?

De bestaande bomen blijven staan.

Komt er groen voor gemeenschappelijk beheer?

Bewoners/ondernemers hebben de optie voor individueel beheer van geveltuintjes.

Komt er nog extra groen bij?

Ja, volgens het ontwerp.

Wie doet het onderhoud aan het groen?

De gemeente zorgt voor het onderhoud van het algemene groen. Als je een geveltuintje hebt aangevraagd, dan is het jouw verantwoordelijkheid als ondernemer/bewoner om het onderhoud daarvan op je te nemen.

Kan ik een geveltuintje krijgen?

Iedereen in het projectgebied die een geveltuintje kan aanvragen heeft hierover een brief ontvangen. Als je aan de kant van de nieuwe woningen woont, blijft de stoep voor jullie huis hetzelfde en kun je geen geveltuintje aanvragen.

Kijk voor meer informatie over het geveltuintje op: https://www.zwolle.nl/geveltuintje

Soms stijgt het water hoog langs de Singel en komen de tuinen onder water te staan. Wat doen jullie daaraan met de verwachte zeespiegelstijging?

Waar we konden, hebben we de plekken waar het water kan komen iets hoger gemaakt. Zo is de bescherming tegen het water sterker geworden. Soms kon dat niet, bijvoorbeeld bij de woonboten, daar blijft het zoals het is. Als er meer verhogingen nodig zijn, doet het Waterschap dat.

Hoe wordt er rekening gehouden met milieu-/klimaat tijdens de uitvoering?

We zetten zoveel mogelijk emissievrij materieel in tijdens de werkzaamheden.

Algemeen

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?

De gemeente heeft samengewerkt met verkeers-, stedenbouw- en technische experts om een ontwerp te maken. Tijdens het proces waren er meerdere bijeenkomsten waar mensen in een klankbordgroep hebben meegedacht en hun ideeën hebben gedeeld.

Waarom is er gekozen voor deze vernieuwing?

De reden hiervan is dat de Provincie de busroute wilde veranderen. Ook heeft de gemeenteraad in de omgevingsvisie van 2022 besloten om de singel van Zwolle beter te maken, met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen. Dit is een deel van dat plan.

Kan ik nog bezwaar maken?

Nee, het ontwerp en de goedkeuring ervan hebben geen juridische basis waar je bezwaar tegen kunt maken. Dit geldt ook voor het besluit om het uit te voeren.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel