Spring naar inhoud
 • De kop van Assendorp

  Map van de kop van Assendorp

De kop van Assendorp

Een stukje veiliger, groener en aantrekkelijker

Gemeente Zwolle wil een gedeelte van de Assendorperstraat en Groot Weezenland opnieuw inrichten. Tussen de Van Karnebeekstraat en de Luttenbergstraat worden buslijnen verplaatst en er komen nieuwe bushaltes.  Dit biedt tegelijkertijd een mooie kans om de kruisingen veiliger en het gebied aantrekkelijker en groener te maken.

In voorbereiding

Herinrichting Luttenbergstraat

Herinrichting Luttenbergstraat

Voor de herinrichting van de Luttenbergstraat is een schetsontwerp gemaakt. Uitgangspunten van de inrichting zijn onder andere het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, deelMobiliteit en Privé-auto) en 30km zone.

Meer informatie over herinrichting Luttenbergstraat

Start werkzaamheden

In januari 2023 heeft het college van b en w het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Kop van de Assendorperstraat vastgesteld. De werkzaamheden leken toen medio mei te kunnen starten. Helaas blijkt nu dat de levertijd van de straatklinkers veel langer is dan verwacht. Daardoor kunnen de werkzaamheden niet in mei 2023 beginnen. We gaan nu uit van een realistische datum van januari 2024 voor de start van de werkzaamheden.

Toelichting

In Nederland zijn nog twee steenfabrieken die de gewenste stenen kunnen leveren. Uit contact met deze steenfabrieken blijkt dat de levertijd voor gebakken klinkers op dit moment ongeveer 30 weken is. Dat betekent dat deze in oktober beschikbaar zijn. We vinden het echter niet verstandig om in het najaar te beginnen, vanwege het weer en het feit dat de straat dan openligt rond de feestdagen. Daarom kiezen we ervoor de start van de werkzaamheden uit te stellen tot januari 2024.

Op het moment dat meer bekend is over de planning van de werkzaamheden en wanneer welk deel van de straat aan de beurt is, laten wij u dat weten. Ook vertellen we dan meer hoe we zorgen dat uw woning, winkel of bedrijf bereikbaar is voor bezoekers.

Definitief Ontwerp

Het ontwerp voor de herinrichting van de Kop van Assendorp is klaar. Deze herinrichting heeft een aantal belangrijke doelen. Zo verbetert de looproute vanuit de binnenstad naar de Assendorperstraat. Ook wordt de kruising met de Luttenbergstraat veiliger. De nieuwe busroute en bushaltes zorgen voor een kortere en logischer route. Er komt veel extra groen. Daardoor wordt het gebied beter bestand tegen extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverandering. Verder komt er meer ruimte voor terrassen en het stallen van fietsen. De hoeveelheid parkeerplaatsen blijft gelijk.

De ontwikkeling van dit gebied is de eerste fase van de aanpak van de Singelzone.

definitief ontwerp kop van assendorp

Hoofdlijnen ontwerp

De hoofdlijnen van het ontwerp staan op bijgevoegde tekening en benoemen we hier:

 • Inrichting als een verblijfsgebied: een aantrekkelijke groene ruimte, ingericht voor voetganger/fiets.
 • Langs de gevel een uitstalstrook/mogelijkheid tot geveltuin/bankjes.
 • Ruime trottoirs (3 meter breed).
 • Flexstrook (2,5 meter breed): groen/fietsenstalling/terras/autoparkeren/bushalte.
 • Rijbaan van 6 meter breed, uitgevoerd in gebakken klinkers, met een strook in afwijkende kleur langs de zijden en in het midden.
 • Trottoir en groenstrook aan de noordzijde.
 • Bussen stoppen op de rijbaan; bij elke bushalte wordt de rijbaan een meter breder.
 • Ook bij de kruisingen met Van Karnebeekstraat en Sassenpoortenbrug wordt de rijbaan iets breder om passeerruimte voor de fiets te creëren.
 • Gelijkwaardige kruisingen en soms inritconstructies; verkeersregelinstallatie en voorrangskruisingen verdwijnen.
 • Maximumsnelheid gaat naar 30 km per uur.
 • Alleen bestemmingsverkeer, halveren aantal auto’s.
 • Doorlopende groene inrichting langs singel en doortrekken op Assendorperstraat en Luttenbergstraat.
 • Meer groen, maar de ruimte voor bomen is beperkt.
 • Beter bestand tegen hitte door een afname van het aantal vierkante meters verharding, meer schaduw en ander materiaal.
 • Regenwater dat op de bestrating valt vasthouden in de ondergrond en bergen in groenstroken.
 • Naar verwachting is in de toekomst dijkverhoging noodzakelijk. Daarvoor is ruimte gereserveerd in het ontwerp.
 • Er komt een zebrapad over de Van Roijensingel bij de Sassenpoortenbrug.
 • In overleg met Toegankelijk Zwolle komt er een extra oversteek voor blinden en slechtzienden op de Luttenbergstraat.

De herinrichting is mede mogelijk dankzij subsidies van Provincie Overijssel en het Rijk.

Samen nadenken over herinrichting

8 november 2021 informeerden we de omwonenden en ondernemers tijdens een eerste inloopavond over de plannen. 45 mensen hebben die inloopavond bezocht, waarna 20 bewoners en ondernemers zich meldden voor de meedenkgroep.

Deze groep is inmiddels drie keer bij elkaar geweest en heeft zich o.a. gebogen over de breedte van de trottoirs, de rijbaan en het fietsgedeelte, locatie bushalte, het groen en de (fiets)parkeerplekken. Ook heeft de meedenkgroep geadviseerd de Luttenbergstraat in het ontwerp mee te nemen. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Stadshart? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief

Informatieavonden

Donderdag 20 april 2023

Informatieavond

Begin 2023

Ontwerp definitief

Maandag 28 maart 2022

Inloopbijeenkomst

Maandag 14 februari 2022

Derde bijeenkomst meedenkgroep

Maandag 24 januari 2022

tweede bijeenkomst meedenkgroep

Maandag 6 december 2021

Eerste bijeenkomst meedenkgroep

8 november 2021

Inloopbijeenkomst

Login om verder te gaan
refresh

Cancel