Spring naar inhoud
 • De kop van Assendorp

  Map van de kop van Assendorp

De kop van Assendorp

Een stukje veiliger, groener en aantrekkelijker

Gemeente Zwolle wil een gedeelte van de Assendorperstraat en Groot Weezenland opnieuw inrichten. Tussen de Van Karnebeekstraat en de Luttenbergstraat worden buslijnen verplaatst en er komen nieuwe bushaltes.  Dit biedt tegelijkertijd een mooie kans om de kruisingen veiliger en het gebied aantrekkelijker en groener te maken.

In ontwikkeling

Bekijk alle projecten

Werkzaamheden

Woensdag 1 februari 2023 beginnen voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Potgietersingel. De verwachting is dat deze werkzaamheden drie-en-een-halve week in beslag nemen. De werkzaamheden worden afgerond op vrijdag 24 februari 2023

Definitief Ontwerp

Het ontwerp voor de herinrichting van de Kop van Assendorp is klaar. Deze herinrichting heeft een aantal belangrijke doelen. Zo verbetert de looproute vanuit de binnenstad naar de Assendorperstraat. Ook wordt de kruising met de Luttenbergstraat veiliger. De nieuwe busroute en bushaltes zorgen voor een kortere en logischer route. Er komt veel extra groen. Daardoor wordt het gebied beter bestand tegen extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverandering. Verder komt er meer ruimte voor terrassen en het stallen van fietsen. De hoeveelheid parkeerplaatsen blijft gelijk.

De werkzaamheden beginnen half mei 2023. De bedoeling is dat de herinrichting eind 2023 klaar is.

De ontwikkeling van dit gebied is de eerste fase van de aanpak van de Singelzone.

definitief ontwerp kop van assendorp

Hoofdlijnen ontwerp

De hoofdlijnen van het ontwerp staan op bijgevoegde tekening en benoemen we hier:

 • Inrichting als een verblijfsgebied: een aantrekkelijke groene ruimte, ingericht voor voetganger/fiets.
 • Langs de gevel een uitstalstrook/mogelijkheid tot geveltuin/bankjes.
 • Ruime trottoirs (3 meter breed).
 • Flexstrook (2,5 meter breed): groen/fietsenstalling/terras/autoparkeren/bushalte.
 • Rijbaan van 6 meter breed, uitgevoerd in gebakken klinkers, met een strook in afwijkende kleur langs de zijden en in het midden.
 • Trottoir en groenstrook aan de noordzijde.
 • Bussen stoppen op de rijbaan; bij elke bushalte wordt de rijbaan een meter breder.
 • Ook bij de kruisingen met Van Karnebeekstraat en Sassenpoortenbrug wordt de rijbaan iets breder om passeerruimte voor de fiets te creëren.
 • Gelijkwaardige kruisingen en soms inritconstructies; verkeersregelinstallatie en voorrangskruisingen verdwijnen.
 • Maximumsnelheid gaat naar 30 km per uur.
 • Alleen bestemmingsverkeer, halveren aantal auto’s.
 • Doorlopende groene inrichting langs singel en doortrekken op Assendorperstraat en Luttenbergstraat.
 • Meer groen, maar de ruimte voor bomen is beperkt.
 • Beter bestand tegen hitte door een afname van het aantal vierkante meters verharding, meer schaduw en ander materiaal.
 • Regenwater dat op de bestrating valt vasthouden in de ondergrond en bergen in groenstroken.
 • Naar verwachting is in de toekomst dijkverhoging noodzakelijk. Daarvoor is ruimte gereserveerd in het ontwerp.
 • Er komt een zebrapad over de Van Roijensingel bij de Sassenpoortenbrug.
 • In overleg met Toegankelijk Zwolle komt er een extra oversteek voor blinden en slechtzienden op de Luttenbergstraat.

De herinrichting is mede mogelijk dankzij subsidies van Provincie Overijssel en het Rijk.

Samen nadenken over herinrichting

8 november 2021 informeerden we de omwonenden en ondernemers tijdens een eerste inloopavond over de plannen. 45 mensen hebben die inloopavond bezocht, waarna 20 bewoners en ondernemers zich meldden voor de meedenkgroep.

Deze groep is inmiddels drie keer bij elkaar geweest en heeft zich o.a. gebogen over de breedte van de trottoirs, de rijbaan en het fietsgedeelte, locatie bushalte, het groen en de (fiets)parkeerplekken. Ook heeft de meedenkgroep geadviseerd de Luttenbergstraat in het ontwerp mee te nemen. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Woont of werkt u in aan/naast het projectgebied? Houdt u dan deze site in de gaten. U leest hier de actuele ontwikkelingen. Ook kunt u zich aanmelden voor een mailinglijst. Zodra we iets nieuws te melden hebben, maken we een ‘nieuwsbrief’. U kunt zich hier daarvoor aanmelden.

Voornaam

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.

Achternaam

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.

E-Mail

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.

Woon/Werkadres

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.


8 november 2021

Inloopbijeenkomst

Maandag 6 december 2021

Eerste bijeenkomst meedenkgroep

Maandag 24 januari 2022

tweede bijeenkomst meedenkgroep

Maandag 14 februari 2022

Derde bijeenkomst meedenkgroep

Maandag 28 maart 2022

Inloopbijeenkomst

Begin 2023

Ontwerp definitief

Medio 2023

Start realisatie

Eind 2023

Herinrichting gereed (beplanting en groen mogelijk iets later)
Oude foto van Dominikaner Klooster
Oude foto van de Assendorperstraat
Oude foto van de Assendorperstraat 2
Oude foto van Dominicaner Kerk met Klooster

Login om verder te gaan
refresh

Cancel