Spring naar inhoud
  • Fietsbereikbaarheid

    Fietsbereikbaarheid Binnenstad

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Voor een toekomstbestendige stad

In de afgelopen zestig jaar is het aantal mensen in Zwolle verdubbeld. Ook zijn er in die tijd veel meer auto's bijgekomen, wel twintig keer zoveel. En dit blijft maar doorgaan, ook in de komende jaren. Er worden meer huizen gebouwd en er komen meer winkels en andere plekken in de stad waar mensen naartoe gaan. Maar de ruimte in het centrum van Zwolle is beperkt. Daarom moeten we op een andere manier gaan bewegen, waarbij lopen en fietsen belangrijker worden. Op die manier voorkomen we dat de stad te vol raakt en maken we het tegelijkertijd prettig om er te wonen en te bezoeken. Deze verandering speelt ook in die nu belangrijk zijn, zoals meer huizen, klimaatverandering en meer bezoekers van de stad. We gaan dit doen volgens het STOMP-principe. Dat betekent dat we autoparkeren in speciale plekken gaan organiseren en meer ruimte maken voor mensen die lopen en fietsen.

In uitvoering

Waarom inzetten op een betere bereikbaarheid

Door meer plek te creëren voor mensen die lopen en fietsen, wordt het centrum van de stad zo gemaakt dat het ook in de toekomst goed blijft functioneren. Hierdoor wordt de stad vriendelijker, veiliger en makkelijker te bereiken voor zowel de mensen die er wonen als de mensen die op bezoek komen. Welke beslissingen hierover zijn genomen en wat de plannen zijn, kun je terugvinden in het voorstel van het stadsbestuur. De gemeente heeft de nieuwe afspraken afgestemd met vertegenwoordigers van winkels, horeca en binnenstadbewoners. De afspraken passen in het ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’, waar meer dan 600 Zwollenaren over hebben meegedacht.

Lees hier het definitieve collegevoorstel

1. Melkmarkt en Grote Markt voor voetgangers

De binnenstad van Zwolle moet veiliger en aantrekkelijker voor voetgangers worden. Daarom zijn de Melkmarkt en de Grote Markt dagelijks tussen 12.00 – 22.00 uur alleen toegankelijk voor voetgangers en niet meer voor fietsers.

Dit zijn de regels:

  • De Melkmarkt en de Grote Markt zijn tussen 12.00-22.00 uur alleen toegankelijk voor voetgangers.
  • Fietsen mogen alleen gestald worden op daarvoor aangewezen plekken.
  • Verkeerd geplaatste fietsen worden regelmatig verplaatst naar de stallingen.
  • Om fietsen te parkeren in de binnenstad kun je gebruikmaken de gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad.
  • Voor bezoekers van de binnenstad die sterk afhankelijk zijn van hun fiets (bijvoorbeeld door fysieke beperkingen), is er een fietssticker beschikbaar om de binnenstad goed bereikbaar te houden; de sticker kan worden aangevraagd via de AFAC. Daarnaast blijft de binnenstad beperkt toegankelijk voor auto's, zoals voor bewoners of de WMO-taxi.
Lees hier meer over grote markt en de melkmarkt
Fietser op Grote Markt wordt staande gehouden door BOA

2. Verbeterde fietsbereikbaarheid

De Grote Markt en de Melkmarkt zijn plekken waar veel mensen lopen. Soms is het druk met wandelaars, en het is belangrijk dat zij hier veilig kunnen lopen. Daarom zorgen we voor andere fietsroutes in de stad die fijn zijn om te gebruiken. Deze routes brengen je naar plekken waar je je fiets veilig kunt neerzetten. Ze verbinden ook belangrijke wegen voor fietsers naar en van het centrum. De zuidelijke route gaat door de Koestraat en de Kamperstraat, en de noordelijke route gaat door de Nieuwstraat en de Thorbeckegracht.

Afbeelding met huidige verkeerssituatie in de Koestraat

De Koestraat is het smalste stuk en daarom beginnen we daar om het veiliger te maken. We willen deze straten niet alleen goed maken voor fietsers, maar ook voor mensen die lopen. En als het kan, voegen we wat meer groen toe.

Lees hier meer over de herinrichting van de Koestraat

Veelgestelde vragen over de fietsbereikbaarheid

Algemeen

Waarom is het belangrijk om voetgangers- en fietsvriendelijk te zijn in de binnenstad?

Het aantal mensen en auto's in Zwolle groeit snel. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, focussen we meer op lopen en fietsen. Zo blijft Zwolle vriendelijk, veilig en toegankelijk voor iedereen, nu en in de toekomst.

Waarom wordt er gestart met de zuidelijke fietsroute en de Koestraat?

Om drukke plekken als de Grote Markt en Melkmarkt veilig te houden, creëren we nieuwe fietsroutes. De Koestraat is smal en onveilig, dus we beginnen daar. We maken de straten ook fijn voor voetgangers en voegen wat groen toe, waar dat kan.

Zijn er cijfers beschikbaar over veiligheid en doorgaand verkeer in de binnenstad?

Het aantal geregistreerde ongevallen wordt landelijk bijgehouden, maar helaas niet alle (lichte) ongevallen en bijna-ongevallen. Samen met de provincie Overijssel werken we aan een nieuwe aanpak (SPV) voor verkeersveiligheid, gebaseerd op risico-indicatoren. Dit moet proactief inzicht geven in verkeersonveilige locaties.

Strategische keuzes en besluiten

Welke besluiten zijn er genomen voor het verbeteren van de fietsroutes?

De strategische visie op het Stadshart is het ‘Ontwikkelprogramma Ons Stadshart van Morgen’. Dit Ontwikkelprogramma is in het voorjaar 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Hoe deze visie wordt uitgewerkt staat in de ‘Uitvoeringsagenda Ons Stadshart van Morgen’ die in februari 2023 is vastgesteld. De Melkmarkt en de Grote Markt zijn als voetgangersgebied aangewezen. Het college heeft hierover in februari 2023 een besluit genomen, inclusief de verbetering van de fietsroutes door de binnenstad. In december 2023 heeft de gemeenteraad de parkeerstrategie 2040 aangenomen.

Waar vind ik informatie over genomen besluiten?

Onderaan deze webpagina vind je de belangrijkste linkjes en op https://www.zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl staat alle uitgebreide informatie.

Welke visies en besluiten zijn nog in voorbereiding?

In 2024 beginnen we met de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad, waarbij we samen met de inwoners, ondernemers en een nieuw op te zetten groep (platform)aan de slag gaan voor een bereikbare, leefbare binnenstad. De plannen in de Bereikbaarheidsagenda zorgen voor samenhang met de andere mobiliteitsonderwerpen die in de stad spelen

Participatie

Hoe kan ik mijn mening geven over de plannen?

Bij het opstellen van de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad wordt volgens de Hanza!-participatiemethode een participatieplan opgesteld. Deze methode bestaat uit drie fases: de 'startfase', de 'uitvoeringsfase' en de 'afrondingsfase'. Bij iedere fase worden de bewoners en ondernemers en andere belanghebbenden betrokken. De ruimte die er per fase is om mee te denken wordt beschreven in het participatieplan. Hierin wordt ook beschreven hoe het platform eruit komt te zien. Bewoners van het Stadshart worden in elk geval vertegenwoordigd in het platform. Hoe dit verder vorm krijgt wordt naar verwachting medio maart 2024 bekend.

Hoe mogen bewoners en ondernemers meedenken over fietsroutes?

De ontwerpen in het Stadshart worden volgens de Hanza!- participatiemethode opgepakt. De eerste stap is om samen met de bewoners en ondernemers afspraken te maken over het proces. Dit wordt vastgelegd in een participatieplan. De stappen en resultaten worden vastgelegd in een zogenoemd participatiejournaal. In dit journaal is terug te lezen wat er aan participatie is gedaan, wie hierbij betrokken waren, wat hier de uitkomsten van zijn en hoe dit verder wordt meegenomen of niet wordt meegenomen in het verdere proces. Over het ontwerp inclusief het participatiejournaal neemt de gemeenteraad een besluit.

Parkeren

Waar kunnen bewoners parkeren als parkeren buiten de gracht niet haalbaar of wenselijk is?

Met een parkeervergunning kun je parkeren waar dat mag. We verplaatsen parkeerplekken naar hubs en garages, maar dat gaat stap voor stap en in samenhang met de uitgegeven parkeervergunningen. De gehandicaptenplaatsen breiden we uit. In de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad onderzoeken we of de regels voor gehandicaptenvergunningen passender gemaakt kunnen worden.

Kunnen de betaald parkeerplekken in de parkeersector voor bezoekers worden opgeheven en beschikbaar worden gesteld voor vergunninghouders?

De betaald parkeerplekken voor bezoekers in de openbare ruimte in de historische binnenstad worden gefaseerd binnen de projecten opgeheven. Het opheffen van deze parkeerplekken hangt samen met het uitbreiden van het aantal beschikbare parkeerplekken in de mobiliteitshubs en de parkeergarages. We onderzoeken in de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad of het mogelijk en (juridisch)haalbaar is om vergunninghouders op deze parkeerplekken te laten parkeren, als er geen herinrichting gepland staat in het gebied.

Voor het verplaatsen van de parkeerplekken voor vergunninghouders is het van belang dat er een goede verhouding blijft bestaan tussen het aantal uitgegeven parkeervergunningen en het aantal beschikbare parkeerplekken. Nieuwe bewoners kunnen een abonnement aanvragen voor de mobiliteitshubs en parkeergarages. We denken dat, met ondersteuning van een communicatiecampagne om parkeervergunningen in te ruilen voor een abonnement, het aantal aanvragen voor parkeervergunningen in de komende jaren afneemt. Een uitwerking en faseringsvoorstel hiervoor wordt gedaan binnen de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad.

Wat zijn alternatieve locaties voor bewoners langs fietsroutes?

Met een vergunning kan je parkeren in de hele zone. Een parkeervergunning kan, onder dezelfde voorwaarden, geruild worden voor een abonnement in gemeentelijke garages of –terreinen. Op de website: https://www.zwolle.nl/parkeerabonnement-voor-bewoners zijn de parkeerlocaties waar dit mogelijk is te vinden. Het blijft voor bewoners mogelijk om mensen bij de deur af te zetten of boodschappen uit te laden.

Op welke manier zorgt de gemeente ervoor dat de stad voor bezoekers aantrekkelijk blijft om te bezoeken?

Er is momenteel genoeg plek binnen en rondom de binnenstad om alle parkeerplekken voor bezoekers en de parkeerplekken voor mensen met een vergunning in de Koestraat te verplaatsen. Als je als bewoner een parkeerabonnement hebt, krijg je gegarandeerd toegang tot de gemeentelijke parkeerplek en kun je daar je auto parkeren.

De gemeente Zwolle gaat de komende jaren investeren in meer parkeerplekken, vooral in de mobiliteitshubs rondom de binnenstad. Denk aan gebieden zoals Weezenlanden-Noord, het Noorderkwartier en de Nieuwe Veemarkt. Meer informatie over de gebieden vind je op: https://jouwstukjezwolle.nl/kaart. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheid om een mobiliteitshub te realiseren in het Roelenkwartier en misschien ook op andere plekken. Met extra parkeerplekken bij de ingangen van de stad wordt het voor bezoekers makkelijker om hun auto op handige plekken te parkeren. We onderzoeken ook de mogelijkheid om buurt-hubs te maken in andere wijken, zodat bewoners en werknemers daar kunnen parkeren. Dit kunnen bestaande parkeergarages of terreinen zijn, of nieuwe plekken die we gaan ontwikkelen. De details hiervan worden uitgewerkt in de Adaptieve Ontwikkelstrategie mobiliteitshubs, een van de plannen van de Parkeerstrategie.

Kan gebruik worden gemaakt van de parkeerplekken bij het stadhuis in de Goudsteeg?

Dit is niet mogelijk. Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de herbestemming van het parkeerterrein van het stadhuis aan de Goudsteeg voor fietsparkeren. Op termijn vervallen de parkeerplekken voor auto's op dit terrein. De uitwerking daarvan vindt plaats in de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad.

Zijn de bewoners van de binnenstad verplicht om in parkeerplekken buiten de gracht of in parkeerhubs te parkeren?

Mensen die in de stad wonen, kunnen nu zelf kiezen om hun auto te parkeren op gemeentelijke parkeerlocaties. Dat mag op dezelfde manier als met een parkeervergunning. Voor nieuwe aanvragen in het oude deel van de stad krijgen mensen alleen nog maar een speciaal abonnement voor de gemeentelijke parkeerplekken. We moedigen ook bewoners aan om hun parkeervergunning om te ruilen voor zo'n abonnement.

Met dat abonnement heb je altijd een plek om te parkeren. We denken dat deze veranderingen genoeg helpen en dat het niet nodig is om de parkeervergunningen verplicht in te leveren. Het kan wel zijn dat sommige parkeerplekken in het gebied waar je vergunning geldig is, anders worden ingedeeld. Dat betekent dat je misschien ergens anders binnen datzelfde gebied moet parkeren. De details van deze veranderingen worden later uitgelegd in de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad.

Als de parkeerplekken weggehaald worden, betekent dat dan dat ik mijn parkeervergunning verlies?

Nee, als we parkeerplekken weghalen of verplaatsen, heeft dat geen invloed op de parkeervergunning die je al hebt. We geven straks bij nieuwe aanvragen voor parkeervergunningen in de historische binnenstad alleen nog abonnementen uit voor de gemeentelijke parkeerlocaties. Hoe dit precies wordt geregeld, staat straks beschreven in de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze boodschappen thuis kunnen afleveren en onze oudere ouders nog steeds kunnen verwelkomen voor een bezoek?

Het blijft voor bewoners mogelijk om mensen bij de deur af te zetten of boodschappen uit te laden. Ook zijn we bezig met het creëren van meer gehandicaptenparkeerplaatsen in het stadscentrum.

Ontwerp fietsroutes

Hoe zorgen jullie dat fietsroutes veilig blijven?

Met de uitwerking van het ontwerp van de fietsroutes houden we zoveel mogelijk rekening met het voorkomen van hoge snelheden. Een veilige fietsroute betekent ook dat er voldoende ruimte is om elkaar veilig te kunnen passeren. Hiervoor hebben we ruimte nodig. Het gedrag van de bestuurders is hierbij ook belangrijk. Dit is niet altijd in fysieke maatregelen te borgen.

Wordt niet-bestemmingsverkeer zoals vrachtwagens verboden als de binnenstad vriendelijker wordt voor voetgangers en fietsers?

Het verbieden van niet-bestemmingsverkeer is een grote beslissing. We denken hier goed over na en onderzoeken het in de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad

Is het mogelijk om de fietsroutes eenrichtingsverkeer (ook voor fietsers) te maken?

In de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad onderzoeken we de verkeersroutes in de binnenstad. Sommige straten hebben nu eenrichtingsverkeer voor auto's en ander gemotoriseerd verkeer. Voor de bereikbaarheid ontkomen we er niet aan om een aantal straten in de binnenstad beschikbaar te houden voor twee richtingen autoverkeer. Om de bereikbaarheid voor fietsers te verbeteren, behouden we tweerichtingsverkeer op fietsroutes. We geven fietsers genoeg ruimte om veilig langs elkaar te gaan.

Kan de fietsroute door het park langs de Potgietersingel lopen voor meer sociale controle?

De beste fietsroute aan de zuidkant gaat via de Koestraat en Kamperstraat, omdat dit goed aansluit op invalswegen en routes naar fietsenstallingen. Een nieuwe route door het park vraagt om een lastige aansluiting op de Wilhelminasingel, waardoor het onveilig is. Daarom kiezen we voor de veilige route.

Hoe zorgen jullie dat fietsen op kruispunten veilig blijft?

Veiligheid is prioriteit bij het ontwerpen van kruispunten. We besteden extra aandacht aan het ontwerp, zodat fietsers zich veilig voelen. We kijken naar verschillende manieren om ervoor te zorgen dat kruispunten veilig worden gebruikt. Het ontwerp van fietsroutes en kruispunten houdt hier rekening mee.

Hoe zorgen jullie dat fietsroutes veilig blijven?

Met de uitwerking van het ontwerp van de fietsroutes houden we zoveel mogelijk rekening met het voorkomen van hoge snelheden. Een veilige fietsroute betekent ook dat er voldoende ruimte is om elkaar veilig te kunnen passeren. Hiervoor hebben we ruimte nodig. Het gedrag van de bestuurders is hierbij ook belangrijk. Dit is niet altijd in fysieke maatregelen te borgen.

Wordt niet-bestemmingsverkeer zoals vrachtwagens verboden als de binnenstad vriendelijker wordt voor voetgangers en fietsers?

Het verbieden van niet-bestemmingsverkeer is een grote beslissing. We denken hier goed over na en onderzoeken het in de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad

Is het mogelijk om de fietsroutes eenrichtingsverkeer (ook voor fietsers) te maken?

In de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad onderzoeken we de verkeersroutes in de binnenstad. Sommige straten hebben nu eenrichtingsverkeer voor auto's en ander gemotoriseerd verkeer. Voor de bereikbaarheid ontkomen we er niet aan om een aantal straten in de binnenstad beschikbaar te houden voor twee richtingen autoverkeer. Om de bereikbaarheid voor fietsers te verbeteren, behouden we tweerichtingsverkeer op fietsroutes. We geven fietsers genoeg ruimte om veilig langs elkaar te gaan.

Kan de fietsroute door het park langs de Potgietersingel lopen voor meer sociale controle?

De beste fietsroute aan de zuidkant gaat via de Koestraat en Kamperstraat, omdat dit goed aansluit op invalswegen en routes naar fietsenstallingen. Een nieuwe route door het park vraagt om een lastige aansluiting op de Wilhelminasingel, waardoor het onveilig is. Daarom kiezen we voor de veilige route.

Hoe zorgen jullie dat fietsen op kruispunten veilig blijft?

Veiligheid is prioriteit bij het ontwerpen van kruispunten. We besteden extra aandacht aan het ontwerp, zodat fietsers zich veilig voelen. We kijken naar verschillende manieren om ervoor te zorgen dat kruispunten veilig worden gebruikt. Het ontwerp van fietsroutes en kruispunten houdt hier rekening mee.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Stadshart? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Handige linkjes voor meer informatie

Bekijk alle projecten

Projecten

We werken aan projecten in het centrum van Zwolle en de omliggende wijken, de Singel, om de doelen van het ontwikkelprogramma 'Ons Stadshart van Morgen' te behalen. De projecten zijn verschillend in grootte, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: de stad verbeteren. Hier op deze pagina kun je lezen over de projecten die te maken hebben met een bereikbare binnenstad. Als je meer wilt weten over andere projecten in het Stadshart, klik dan op de knop hieronder.

Lees hier meer over de projecten binnen het Stadshart

Login om verder te gaan
refresh

Cancel