Spring naar inhoud
  • Weezenlanden Noord

    Luchtfoto Weezenlanden Noord

Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord

De eerste mobiliteitshub aan de Singel van Zwolle komt in Weezenlanden-Noord. De raad besliste hierover op 17 juli 2023 positief. Dit deel van de stad is de beste plek voor een eerste hub. Door de ligging, de afstand tot het centrum en de mogelijkheid om voorzieningen op te nemen in het huidige gebiedsplan.

In voorbereiding

Eerste mobiliteitshub in Weezenlanden-Noord

Een mobiliteitshub is een plek waar inwoners en bezoekers hun auto kunnen parkeren. Daarna gaan zij te voet, met de fiets, openbaar vervoer of deelvervoer naar hun bestemming. Daarmee zorgen we ervoor dat ook de bereikbaarheid voor auto’s goed geregeld blijft.

In de hub is ruimte voor het parkeren van (deel) auto’s, het stallen van (deel)fietsen, ontmoeting, werkplekken, een pakketkluis en openbare toiletten. Er is ook ruimte voor maatschappelijke functies en voor kleinschalige horeca, een fietsreparatieservice, en mogelijk een “to go” supermarkt.

Bovenaanzicht Weezenlanden Noord

Weezenlanden-Noord is geselecteerd als locatie voor de eerste mobiliteitshub rondom het centrum van Zwolle. Deze keuze is gebaseerd op verschillende gunstige factoren, zoals de korte afstand tot het centrum (max. 10 minuten lopen), de bereikbaarheid vanaf de ringweg, en voldoende ruimte voor de hub.

De hub met openbare parkeergarage biedt ruimte aan bezoekers, buurtbewoners en mensen die in de omgeving werken, bijvoorbeeld bij de rechtbank en het Provinciehuis. Ook liggen er kansen om de hub te verbinden met bestaande en toekomstige ontwikkelingen en voorzieningen.

Vanwege deze redenen besloot de gemeenteraad op 17 juli 2023 de mobiliteitshub toe te voegen aan het lopende ontwikkelproject van Ontwikkelcombinatie Nijenhuis en Explorius (OCNE), en woningbouwcoöperatie Openbaar Belang. Dit leidde tot aanpassingen in het oorspronkelijke plan, waaronder een verhoging van het aantal parkeerplaatsen naar ruim 500 plekken in de openbare parkeergarage, toevoegingen aan voorzieningen, de bouw van meer sociale huurwoningen, en 38 extra woningen aan de oostzijde van de mobiliteitshub.

Planning

Op korte termijn wordt het bouwplan aangepast. We verwachten dat de mobiliteitshub in 2027 klaar is.

Informatiebijeenkomst mobiliteitshub Weezenlanden-Noord

Ruim 80 geïnteresseerden kwamen woensdagavond 27 september samen tijdens de informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst gaven Jos Dijcker, de projectleider van het Stadshart, en Gerrit Dorgelo, adviseur mobiliteit Stadshart, uitleg over de gebiedsontwikkeling, met speciale aandacht voor de mobiliteitshub. We kijken terug op een informatieve en interactieve avond en waarderen alle reacties, vragen en suggesties voor voorzieningen.

De komende jaren staan in het teken van verdere voorbereiding. Naar verwachting start de bouw in 2025/2026. Wil je in de tussentijd geïnformeerd worden over het project en uitnodigingen ontvangen voor bijeenkomsten? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief Weezenlanden-Noord. 

Veelgestelde vragen

Wat is een mobiliteitshub?

Een mobiliteitshub heeft verschillende functies en brengt voorzieningen bij elkaar. Hier kunnen inwoners, werknemers en bezoekers hun auto parkeren. Daarna kunnen ze lopend, op de fiets, met het openbaar vervoer of met deelvervoer verder naar hun bestemming. Voor een goede bereikbaarheid biedt de hub ruimte voor deelfietsen, deelscooters en deelscootmobielen. Daarnaast komen er voorzieningen zoals: pakketkluizen, medicatie-ophaalpunten, een to-go supermarkt en openbare toiletten. De begane grond van de mobiliteitshub krijgt een sociale functie met horeca, ontmoetingsplekken en werkplekken.

Waarom komt er een mobiliteitshub?

Het aantal inwoners en auto's in Zwolle is sterk toegenomen. Om de stad leefbaar, veilig en bereikbaar te houden, is een andere manier van bewegen nodig. Een manier waarbij lopen en fietsen meer aandacht krijgen. Dit doen we aan de hand van de STOMP-methode (stappen, trappen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en privé parkeren) om de straten op een efficiënte manier in te richten. De mobiliteitshub is onderdeel van dit mobiliteitsplan en komt voort uit het ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van morgen'.De mobiliteitshub in Weezenlanden Noord is een zogeheten centrumhub met verschillende funcies. Het brengt voorzieningen bij elkaar. Naast de centrumhubs zijn we ook aan het nadenken over stadsrandhubs, dit zijn mobiliteitshubs aan de randen van de stad. Met een goede busverbinding kun je bijvoorbeeld snel bij het station, het centrum of andere voorzieningen zoals het Isala ziekenhuis komen.

Waarom komt er een mobiliteitshub op deze plek?

De oostkant van het Stadshart is een veelgebruikte entree, en Weezenlanden-Noord is geschikt vanwege verschillende gunstige factoren, zoals de korte afstand tot het centrum (max. 10 minuten lopen), de bereikbaarheid vanaf de ringweg, voldoende ruimte voor de hub en de verbinding met bestaande en toekomstige ontwikkelingen. De hub Weezenlanden-Noord vangt het verkeer vanuit het oosten (N35/N337) op. Daarnaast draagt de hub bij aan toevoeging van extra woningen, faciliteiten, en voorzieningen in het gebied.

Waarom is de mobiliteitshub niet eerder opgenomen in de plannen voor Weezenlanden-Noord?

Drie à vier jaar geleden overwogen we deze optie wel, maar terughoudendheid van marktpartijen en de noodzaak voor nieuw gemeentelijk beleid weerhielden verdere uitwerking. In 2022 ontstond echter een nieuwe kans, mede dankzij vastgestelde visies en de rijkssubsidie.

Wat is het effect op de woningbouwplannen?

De bouw van de mobiliteitshub vertraagt de woningbouw met twee jaar in het oostelijke deel. Op het westelijke deel worden versneld extra sociale huurwoningen gebouwd. Er worden ook 38 extra woningen toegevoegd op het oostelijke deel, verdeeld over de geplande gebouwen.

Hoe pas je groen toe als er juist zoveel nieuwe woningen komen?

Door parkeerplaatsen aan de singel te verwijderen, creëren we ruimte voor groenere functies en meer groen en recreatie.

Hoeveel hubs komen er in totaal in het Stadshart?

Rondom het Stadshart komen 5 centrumhubs en daarnaast buurthubs en stadsrandhubs, met een goede busverbinding naar het station, het centrum of andere voorzieningen zoals het Isala ziekenhuis.

Wat vraagt het financieel?

Voor het project is een budget van € 45 miljoen nodig.

Wat is het STOMP-principe?

Het STOMP-principe staat voor stappen, trappen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en privé parkeren, en dient als ordeningsprincipe voor de inrichting van de straat

Wat gebeurt er met de parkeerplaatsen bij mij in de omgeving?

De mobiliteitshub biedt in de toekomst parkeerplekken voor bezoekers, bewoners, werknemers, instanties en onderwijsinstellingen in de omgeving. Parkeerplaatsen in de directe omgeving worden geleidelijk verplaatst naar de mobiliteitshub, gebaseerd op maatwerk en gesprekken met bewoners.

Wordt het op de Hanenkamp straks ook veel drukker?

De Luttenbergstraat en Hanenkamp worden aangepast naar 30 km/u om het gebruik van deze wegen minder aantrekkelijk te maken waardoor de intensiteit van het verkeer afneemt.

Wordt er rekening gehouden met inwoners die slecht ter been zijn?

Ja, de mobiliteitshub heeft voorzieningen voor minder mobiele inwoners en er blijven parkeerplekken voor deze doelgroep in de binnenstad beschikbaar

Is er voor bewoners een vaste parkeerplaats in de parkeergarage beschikbaar en is er altijd plek voor de bewoners in de parkeergarage?

Bewoners hebben met een abonnement altijd toegang tot de openbare parkeergarage, maar er zijn geen vaste parkeerplaatsen. Het slimme systeem van de garage garandeert altijd beschikbare parkeerplekken voor bewoners.

Waarom komen er geen aparte parkeerplekken in de openbare garage voor bewoners?

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk dubbelgebruik voor verschillende doelgroepen te realiseren, om de plekken zo optimaal te benutten.

Gaan ook de medewerkers van het Provinciehuis parkeren in de mobiliteitshub?

Er wordt gesproken met de Provincie om de auto's van bezoekers en medewerkers in de mobiliteitshub onder te brengen.

Hoe wordt de parkeergarage van de hub beveiligd?

De garage wordt 24/7 beveiligd, goed verlicht en ruim opgezet.

Waar kunnen we post en medicijnen ophalen? Is dit ook in de openbare garage van de mobiliteitshub?

Nee, post- en medicijnafhaalpunten worden gerealiseerd op de begane grond van de mobiliteitshub.

Wat is er in het verleden gedaan en wordt er nog gedaan aan participatie?

Vanuit het Ontwikkelprogramma van het Stadshart communiceren we voortdurend over onze plannen en de uitvoering ervan. We organiseren elke 6 weken themabijeenkomsten, het Stadshartcafé genaamd, en specifieke informatiebijeenkomsten waar ook onderwerpen als parkeren en mobiliteitshubs aan bod komen. Alle informatie is tevens beschikbaar op onze website www.jouwstukjezwolle.nl. Ook versturen we elke 6 weken een nieuwsbrief.

Daarnaast is voor het bestemmingsplan van het gebied Weezenlanden een uitgebreid participatieproces doorlopen. De herontwikkeling van Weezenlanden-Noord heeft een geschiedenis van communicatie en participatie met zowel omwonenden als omliggende bedrijven en instanties. Ook bij de toevoeging van mobiliteitshub wordt in elke nieuwe (bouw)fase het gesprek aangegaan met bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Stadshart? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief Weezenlanden-Noord 

Naast de algemene nieuwsbrief delen we ook gebiedspecifiek nieuws via de Weezenlanden-Noord nieuwsbrief.

Meld je aan voor de nieuwsbrief via deze link.

Informatie bouwproject Weezenlanden-Noord

Weezenlanden-Noord | Gemeente Zwolle

 

Login om verder te gaan
refresh

Cancel