Spring naar inhoud
  • Omtrek Noorderkwartier

    Luchtfoto van de Eekwal

Zuidwestelijke Kwadrant

In het zuidwestelijke gedeelte van de historische binnenstad - grofweg het gebied rond de Peperbus en de Eekwal - wil de gemeente de komende jaren een aantal verbeteringen aanbrengen. Om dat goed aan te pakken, beginnen we met het opstellen van een gebiedsvisie.

In ontwikkeling

Wat voorafging

In 2016 heeft de gemeente samen met bewoners en ondernemers een eerste visie gemaakt voor de herinrichting van de Eekwal en het bolwerk. Omdat er inmiddels geen bussen meer over de Eekwal rijden, kan de weg opnieuw worden ingericht met meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. In februari 2022 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Ook staat de herinrichting van de Eekwal in het ontwikkelprogramma 'Ons stadshart van Morgen'.

Er zijn nog andere projecten in de buurt, zoals de aanpak van de Ossenmarkt. Deze projecten moeten elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken.

Gebiedsvisie

Dinsdag 10 januari 2023 was er een inloopavond waar bewoners en ondernemers uit het gebied konden aangeven wat zij belangrijk vinden. We gaan met deze input serieus aan de slag en werken nu aan een gebiedsvisie. Hierin geven we aan wat we hebben opgehaald en wat we hiermee gedaan hebben. De verwachting is dat we in het voorjaar de resultaten hiervan kunnen laten zien via onze nieuwsbrief. In de komende nieuwsbrief geven we vast een terugkoppeling op de inloopavond. 

Aanmelden nieuwsbrief Stadshart Zwolle

Wil je op de hoogte blijven van hoe we samen aan de slag gaan met een sterk stukje binnenstad? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel