Spring naar inhoud
  • Roelenkwartier

    Roelenkwartier

Roelenkwartier

In het Roelenkwartier komt ruimte voor wonen, werken, een mobiliteitshub, vergroening en recreatie. De komende tijd gaat de gemeente samen met ontwikkelaars een gebiedsvisie opstellen. Dat is een plan waarin staat hoe we het gebied in de toekomst zien.

In voorbereiding

Gebiedsontwikkeling Roelenkwartier

Het Roelenkwartier ligt aan de noordwestelijke rand van het Stadshart. Het Roelenkwartier kenmerkt zich door een combinatie van wonen, onderwijs, zorg, werken en cultuur op een dynamische plek, waar ook de rauwe kanten van de stad zichtbaar zijn. De nieuwe gebieds-ontwikkeling in het Roelenkwartier vraagt om een mix, waarbij de hoofdfunctie werken blijft, in combinatie met wonen en andere functies. 

De ligging aan de oever van het Zwarte Water nodigt uit tot het creëren van functies gericht op sport, gezondheid en ontmoeting. Het beter bereikbaar maken van de binnenstad en de oevers van het Zwarte Water is een belangrijke opgave binnen de uitvoeringsagenda.
Daarom ontwikkelen we in het Roelenkwartier ook een van de nieuwe entreegebieden. De gebiedsontwikkeling van het Roelenkwartier sluit aan op het Noorderkwartier, zowel op gebied als op tijdspad. 

Startnotitie

De raad nam op 16 oktober 2023 een positief besluit over de startnotitie. Daarin staan de mogelijke ontwikkelingen in dit gebied waar ruimte is voor wonen, werken, een mobiliteitshub, vergroening en recreatie.

 

Lees hier de Startnotitie Roelenkwartier


Gebiedsvisie 

Op 16 november 2023 vond er een informatieavond plaats. Tijdens deze informatieavond dachten we samen met (toekomstige) buurtbewoners, ondernemers en andere betrokkenen na over hoe we het gebied mooier en beter kunnen maken. De aanwezigen konden meedenken over onderwerpen, zoals: ruimte voor projecten die goed zijn voor de natuur, ontmoetingsplekken, sportmogelijkheden, ruimte om te wonen en te werken, en meer groen op straat. 

Op 23 januari 2024 vond de tweede participatieavond plaats met bewoners van Up-Town de grondgebonden woningen aan de Govert Flinckstraat. Zij hebben meegedacht over de ontwikkeling in hun gebied. De avond werd opgedeeld in twee rondes. Beide ‘rondes’ werden gestart met een presentatie van de concept-Gebiedsvisie door stedenbouwkundig bureau FABRIcations. Na de presentatie was er ruimte voor reflectie en discussie.

Daarnaast zijn er verschillende gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders en belangenorganisaties om input op te halen voor de Gebiedsvisie.

We hebben veel ideeën verzameld. Nu gaat de gemeente met de vastgoedeigenaren aan de slag om een plan te maken voor het Roelenkwartier, de Gebiedsvisie. In deze visie leggen we de richting vast voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied: hoe wordt het gebied ingericht en waarvoor. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Roelenkwartier? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief
Roelenkwartier
Drone bovenaanzicht Roelenkwartier

Login om verder te gaan
refresh

Cancel