Spring naar inhoud
  • Visie Noorderkwartier

    Visie van de Noorderkwartier

Wat is het Noorderkwartier

‘Noorderkwartier’ is de naam die Zwolle geeft aan het gebied ten noorden van de historische binnenstad: het Noordereiland en een gedeelte van Dieze, boven de Achtergracht en tussen de Vermeerstraat, Noteboomstraat, Eikenstraat, Van Wevelinkhovenstraat, Stenen Pijp en Rembrandtlaan. Dit noemen we het ‘plangebied’. Alles bij elkaar is het ongeveer 14,5 hectare. Een bijzonder stukje Zwolle, met driesterrenrestaurant De Librije, poppodium Hedon en Theater de Spiegel, maar ook verouderde kantoorgebouwen, veel parkeerterreinen, asfalt en weinig woningen.

In ontwikkeling

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente wil dit gebied verder ontwikkelen, samen met een aantal ontwikkelaars en eigenaren: het Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van Binnenlandse Zaken), VanWonen, Lenferink Groep en DLH. Deze partijen zijn enthousiast over het Ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’. Zij vormen een Eigenarencoalitie. Ook omwonenden, ondernemers, woningcorporaties en verschillende organisaties zijn betrokken bij het gebied.

Er zijn veel mogelijkheden voor het ontwikkelen voor een stadsdeel van de toekomst: een wijk om te wonen, te werken en te genieten van cultuur, met veel groen, veel voorzieningen. De ontwikkeling van dit stukje Zwolle vergroot het centrum van de stad. Kantoorgebouwen krijgen een nieuwe bestemming en er kunnen circa 700 woningen komen. Ook wordt het gebied groener en beter bestand tegen klimaatverandering. Zo verbinden we de historische binnenstad met Dieze-West. Het Noorderkwartier kan dé wijk worden voor jong talent.

Omtrek Noorderkwartier

Wanneer gaat dat gebeuren?

Het ontwikkelen van een gebied kost jaren, vanaf de voorbereiding tot en met het afronden van de bouw. De gemeenteraad heeft op 11 juli 2022 de startnotitie Noorderkwartier vastgesteld en geld beschikbaar gesteld om een start te maken. Op 1 november 2022 heeft de Eigenarencoalitie afspraken gemaakt om een Gebiedsvisie te maken, samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, culturele instellingen en andere betrokkenen. Op dit moment werken we aan de afronding van de Gebiedsvisie.

Ondertekenen intentieovereenkomst

Fotograaf: Frans Paalman

V.l.n.r: Emiel Brink (Lenferink), Monique Schuttenbeld (wethouder Zwolle), André ten Vergert (VanWonen), Corinne Netjes (Rijksvastgoedbedrijf) en Martijn Luchjenbroers (DLH ontwikkeling) bij de ondertekening van de intentieovereenkomst voor het maken van de Gebiedsvisie Noorderkwartier. Daarna maken we een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan. Op basis hiervan maakt de gemeente een Omgevingsplan voor het plangebied. Daarna kan de bouw starten en kunnen we de buitenruimte herinrichten. Alles bij elkaar duurt deze ontwikkeling tien tot vijftien jaar.

Gebiedsambities Noorderkwartier

1. Het Noorderkwartier wordt een stedelijk gebied waar mensen kunnen wonen, werken en genieten van cultuur: een interessante nieuwe bestemming in het stadshart van Zwolle.
2. We versterken de podiumkunsten in het gebied en brengen levendige functies samen op een cultuurplein.
3. We richten het gebied zo groen mogelijk in, met het Bolwerkpark als nieuw stadspark, een plek voor buitensport en ontmoeting.
4. Op het Noordereiland bouwen we voort op de fijnmazige opbouw van de historische binnenstad. Aan de noordzijde van het plangebied zorgen we dat er een betere aansluiting komt op de omliggende wijken.
5. We willen waar mogelijk hergebruiken wat er al is: gebouwen, materialen, kunstwerken en groen. Wat er nu is en wat er vroeger was geeft identiteit en karakter aan het gebied. 
6. Noorderkwartier wordt een gezonde en duurzame stadswijk. Waarbij we inzetten op waterrobuustheid, natuur-inclusief en sociaal-inclusief bouwen. We streven naar een energieneutrale wijk.
7. We maken een prettige, gezonde en mooie leefomgeving. Het Noorderkwartier wordt een fijne plek om te zijn. Auto’s zijn te gast; parkeren vindt plaats aan de rand van het gebied in mobiliteits-HUBs.
8. Het Noorderkwartier geven we vorm als een aantrekkelijke entree naar de binnenstad.
9. Het Noorderkwartier wordt een gemengd stedelijk gebied, met ruimte voor 500-800 woningen, cultuur, werkplekken en voorzieningen in levendige plinten.
10. We zetten placemaking en tijdelijke programmering van panden en buitenruimte in om het Noorderkwartier op de kaart te zetten en de ontwikkeling op organische wijze te beginnen.
Dat kan morgen al!


Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven,  klik op onderstaande button om uw gegevens door te sturen.

Ik word graag geïnformeerd over het Noorderkwartier

Login om verder te gaan
refresh

Cancel