Spring naar inhoud

Nieuwe inrichting straten Weezenlanden-Noord

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling in Weezenlanden-Noord richten we de straten opnieuw in. Bekijk hier het voorlopig ontwerp dat we hebben gemaakt. Hieronder zie en lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn per straat. Ook vind je onderaan deze pagina antwoord op de veelgestelde vragen tijdens de bijeenkomst op 6 februari 2024, waarin we het ontwerp presenteerden.

De uitvoering start naar verwachting in de loop van 2025 en gebeurt in delen. Maar voor de planning en het ontwerp definitief zijn, neemt in het voorjaar de gemeenteraad nog een besluit over het ontwerp. Ook is de start afhankelijk van wanneer de woningen klaar zijn waar ontwikkelaar OCNE aan werkt.

Wijzigingen Schuurmanstraat

 • De busroute wijzigt. Wanneer de Kop van Assendorp klaar is, rijdt de bus via Groot Weezenland en Luttenbergstraat. In plaats van via Groot Weezenland en Schuurmanstraat.
 • We versmallen de rijbaan zodat er meer ruimte ontstaat voor groen, voetgangers en fietsers.
 • Al het afval uit het gebied wordt ingezameld aan de Schuurmanstraat.
 • De parkeerplaatsen verdwijnen en komen terug in de mobiliteitshub.

Wijzigingen Koelwaterzone

Met de Koelwaterzone bedoelen we het gebied van de huidige Buserstraat, het Koelwaterkanaal en het Almelose Kanaal. Zie onderstaande afbeelding.

 • In dit gebied komt meer ruimte voor recreatie.
 • Auto's kunnen hier straks niet meer rijden.

Wijzigingen Wiecherlinckstraat

 • De straat biedt geen doorgaande route meer voor autoverkeer.​
 • Er komt meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers.

Wijzigingen Driehoek Groot Weezenland

 • We leggen een waterkering (muurtje) aan om het gebied te beschermen tegen hoog water.
 • De parkeerplaatsen verdwijnen en komen terug in de mobiliteitshub.
 • We versmallen de rijbaan zodat er meer ruimte ontstaat voor groen, voetgangers en fietsers.

Veelgestelde vragen

Verdwijnt de parkeerplaats Groot Weezenland?

Ja, parkeren kan straks in de mobiliteitshub.

Waar kan bezoek van bewoners hun fiets parkeren?

Hier komt plek voor in de openbare ruimte. De locatie is nog niet bekend.

Wordt de weg bij de kruising Groot Weezenland en Schuurmanstraat iets verlegd?

Ja, dit is nodig om een logische doorrijroute te maken.

Watvoor bomen komen er langs de Schuurmanstraat? En hoe zit dat met schaduwwerking?

Hier komen bomen van de eerste (maximaal 16m hoog) en tweede grote (maximaal 10m hoog). Er is nog geen exacte locatie van deze bomen bekend. De afstand van de bomen tot de gevel en de locatie van de boom bepaald of er wel of geen schaduw is.

Wordt de Wiecherlinckstraat een doodlopende weg?

Voor auto's wel, fietsers kunnen hier wel doorheen fietsen.

Wordt het kruispunt Luttenbergstraat - Schuurmanstraat ook opnieuw ingericht?

Dat gebeurt op een later moment met de komst van de mobiliteitshub.

Komt er ruimte om grofvuil aan te bieden?

Ja, in overleg met de Rova bekijken we welke plek hiervoor geschikt is.

Is er aandacht voor haakse hoek voor fietsers vanaf Almelose kanaal naar Schoenkuipenbrug?

Ja, dit zorgpunt is duidelijk en nemen we mee in de ontwikkeling van de Singel van Zwolle.

Komen er ook extra bankjes richting het kerkbrugje in de bocht?

De locatie van bankjes bepalen we bij de uitwerking. Dit is wel een interessante locatie.

Hoe zit het met de brandveiligheid bij het opladen van elektrische auto's in de mobiliteitshub?

De mobiliteitshub voldoet bij oplevering aan de geldende eisen voor brandveiligheid.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel