Spring naar inhoud

Singel van Zwolle

De komende jaren gaan we de Singel van Zwolle opnieuw inrichten. Dit is nodig om ook in de toekomst goed en gezond in de binnenstad te leven en verblijven. Dat betekent bijvoorbeeld extra groen toevoegen voor frisse lucht. En meer ruimte maken voor bewegen, ontspanning en cultuur.

Wat staat er op de planning?

Singelzone

Visie ruimtelijke inrichting

In de visie maken we concreet hoe we in de Singelzone invulling geven aan: het versterken van de biodiversiteit, vergroten en verbinden van de groenstructuur, versterken van het fijnmazig netwerk wandelroutes o.a. door het toevoegen van één of meer bruggen, doorontwikkeling entreegebieden, opwaarderen mobiliteitssysteem (voetgangers en fietsers), voldoen aan normering waterveiligheid, verhogen waterbergingscapaciteit, ruimtereservering voor cultureel programma en het versterken van economische ontwikkelingen. 

Planning

2023-2024

Diezerkade

Herinrichting Diezerkade

Het gebied Diezerkade van de kruising met Burgemeester Drijbersingel tot de kruising met de Thomas à Kempisstraat. 

We willen de ruimtelijke kwaliteit van het winkelgebied Diezerbrink versterken en ervoor zorgen dat er een effectieve verbinding met de binnenstad komt. Daarna gaan we ook aansluiting op de (toekomstige) Singelzone realiseren. 

Planning

2023-2024
Het ontwerp en de aanbesteding worden gerealiseerd in 2023.
De uitvoering start in 2024.

Aanmelden nieuwsbrief Stadshart Zwolle

Wil je op de hoogte blijven van hoe we samen aan de slag gaan met een sterk stukje binnenstad? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel