Spring naar inhoud
  • Jouw Stukje Zwolle - Slide 1

    Vrouw met roze marker voor het Handelshuys

Het Handelshuys in Broerenkwartier

Van doorn in het oog naar lust voor het oog

Het voormalige warenhuis van Hudson’s Bay maakt plaats voor Het Handelshuys Zwolle. Het wordt een multifunctionele plek met een combinatie van wonen, winkelen, eten, drinken en overnachten.

In ontwikkeling

Status Handelshuys

Op 14 februari van dit jaar besloot het college om de ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ toe te passen op het voormalige pand van Hudson Bay. Op 8 mei j.l. heeft de gemeenteraad dit besluit bevestigd.

Wat houdt deze wet in?

Het geeft de gemeente het eerste recht van koop. Als de eigenaar van het pand besluit tot verkoop moet hij het eerst aan de gemeente aanbieden. De gemeente beslist dan of zij het pand wil kopen of niet.

Waarom heeft de gemeente dit besluit genomen?

De gemeente werkt al een aantal jaren samen met de ontwikkelaar van het Handelshuys aan de plannen. In het begin van dit jaar werd duidelijk dat de ontwikkelaar financiële problemen had, en het pand niet kon kopen van de huidige eigenaar. Dit kan de ontwikkeling van deze locatie in gevaar brengen. De herontwikkeling van het voormalige Hudson Bay pand is erg belangrijk voor het Broerenkwartier en de Zwolse binnenstad. De gemeente wil deze plek omvormen van een winkelgebied naar een gebied met een mix van functies zoals wonen, werken, retail, horeca en cultuur. Om meer invloed te krijgen op het uitvoeren van deze plannen, heeft de gemeente besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten in te zetten.

Wat gebeurt er nu?

De gemeente denkt na over de aanpak. In de komende maanden leggen we een voorstel voor aan het college.

Een stukje levendige verrijking

“Ja, we gaan onze binnenstad repareren!” Een projectontwikkelaar van Junco brengt met veel enthousiasme het plan voor Het Handelshuys. Tot 1965  stond de Michaëlskerk op de plek waar het pand van Hudson’s Bay staat. Sinds 2020 is het gebouw verlaten. Samen met De Zwarte Hond ontwikkelde Junco een plan om het huidige pand grotendeels te slopen en herop te bouwen.  

Het idee is om de begane grond te vullen met winkels en horeca. Daar bovenop komt ruimte voor woningen. Bovendien komt het historische stratenpatroon terug en een verbinding naar de Nieuwstraat voor fietsers en voetgangers. "Over enkele jaren zal Het Handelshuys, zoals we het voor nu genoemd hebben, een levendige verrijking zijn voor Zwolle”, stelt de projectontwikkelaar.

Onderdeel van historische vernieuwing Broerenkwartier

Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Broerenkwartier. Samen met ontwikkelaars, ondernemers én inwoners zorgen we er voor dat het een gebied wordt met karakter. Een gebied waar historie en vernieuwing hand in hand gaan.

Lees verder op de website van Het Handelshuys

Bekijk alle projecten in het Broerenkwartier

Login om verder te gaan
refresh

Cancel